Historie ovocných likérů
Základem pro výrobu ovocných lihovin je přírodní destilát. Lihovarnický průmysl přišel s myšlenkou výroby těchto lihovin koncem 60. let a rozvíjel ji dále. Průlom vytvořil nový druh výrobku s názvem „Berentzen Apfel“ v polovině 70. let. Výrobek se stal nejúspěšnější inovací lihoviny po 2. světové válce, neboť se prodalo přes 20 mil. ks lahví s obsahem 0,7 l.

Historie žitné
Existence žitné je písemně doložena již v roce 1507. Z tohoto roku pochází daňová listina, v níž je poprvé zmínka o lihovinách. Již předtím se však začal získávat vysokoprocentní alkohol přímo z obilí.
S kvalitou to však nebylo ještě nijak moc valné, neboť se ještě vědělo málo o technice pálení, destilační aparatuře a účinku tolik důležitých kvasnic při výrobním procesu. Teprve v 17. století byl člověk schopen vyrobit skutečně chutnou režnou.

Výrobní postup žitné a ovocných likérů
Kvalita režné závisí na kvalitě použité suroviny a na péči během výroby.

Pro výrobu lihoviny z pšenice o obsahu lahve 0,7 l se zpracuje 15 000 pšeničných zrnek. Každou skleničkou (2 cl) vypije konzument skoro 450 destilovaných obilních zrnek.

Nejprve se obilí propere a pak se spaří párou. Tím prasknou buněčné stěny obilních zrnek a uvolní se škrob. Vzniklá obilná kaše se nazývá rmut.

Přidá se slad a škrob se mění na cukr. Přidají se kvasnice a sleduje se prokvašení rmutu jakož i přeměna cukru na alkohol a kyselinu uhličitou. Po třech dnech obsahuje rmut 7 – 9 % alkoholu.

Odpařováním a následnou opakovanou destilací se získá „čistý “ alkohol, který se oddělí od rmutu, z něhož zůstanou výpalky, které jsou ceněným krmivem pro hovězí dobytek a prasata a surový líh z obilí s obsahem alkoholu cca 90 %, který se však nehodí k pití.

Surový líh se naředí vodou na 40 % obsah alkoholu. Pak následuje rektifikace, což je několikrát opakovaná destilace. Zbude jemný destilát z obilí s obsahem cca 96 % alkoholu, který se naředí vodou na konzumní obsah alkoholu 32, 38 nebo 40 % a vzniká žitná nebo se smíchá s ovocnou šťávou a přidáním vody se sníží obsah alkoholu v jemné lihovině vyrobené z obilí na konzumační úroveň 15 až 20 % a vzniká ovocný likér.

Ovocné lihoviny firmy Berentzen jsou přírodní produkty, které se vyrábějí na čistě přírodní bázi, což znamená, že se nepoužívají žádné umělé aromatické, barvící či konzervační látky.

Výrobní zákon
Žitná se smí podle zákona vyrábět výhradně z pšenice, žita, pohanky, ovsa nebo ječmene. Pro spotřebitele znamená tento předpis následující výhody:

1. Garanci suroviny: žitnou lze získat pouze z tradičních a cenných surovin. Obilí smí být jen celozrnné a nesmí být poškozeno.

2. Garance čistoty: Žitná se nesmí mísit ani s žádným jiným druhem alkoholu ani s jakýmikoliv aromatickými látkami.

V předpisech o lihovinách Evropského společenství byla režná zařazena 29. května 1989 do skupiny lihovin vyráběných z obilí a je chráněna jako čistě německá specialita. „Pravou žitnou“ nebo „ starožitnou “ se smí žitná nazývat jen tehdy, jestliže zrála alespoň půl roku v sudech.